ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

292,130.00 บาท
ยอดเงินบริจาค(QR PAYMENT)
0.00 บาท
ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)
292,130.00 บาท
ยอดเงินรวมทั้งสิ้น
ผู้บริจาคเงินล่าสุด
อีเมล จำนวนเงิน วันที่
ffo***@ku.ac.th
30,000.00 17 ธันวาคม 2563 15:35
@
รองลาภ สุขมาสรวง
20,000.00 13 พฤศจิกายน 2563 14:11
ffo***@ku.ac.th
50,000.00 13 พฤศจิกายน 2563 14:11
ffo***@ku.ac.th
20,000.00 13 พฤศจิกายน 2563 14:10
koranin*******@gmail.com
110.00 30 ตุลาคม 2563 13:28
Parkpo******@gmail.com
15,000.00 29 ตุลาคม 2563 15:40
@
พณเทพ ไกรนุกูล
500.00 28 ตุลาคม 2563 10:25
ffo***@ku.ac.th
1,000.00 28 ตุลาคม 2563 10:25
ffo***@ku.ac.th
15,000.00 28 ตุลาคม 2563 10:24
pra***@hotmail.com
45,000.00 28 ตุลาคม 2563 10:18