ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

32,131.00 บาท
ยอดเงินบริจาค(QR PAYMENT)
0.00 บาท
ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)
32,131.00 บาท
ยอดเงินรวมทั้งสิ้น
ผู้บริจาคเงินล่าสุด
อีเมล จำนวนเงิน วันที่
anus****@gistda.or.th
1,000.00 19 ตุลาคม 2564 14:10
Saeng*****@gmail.com
15,000.00 19 ตุลาคม 2564 14:10
@
ดวงพร เกียรติดำรง
500.00 19 ตุลาคม 2564 14:09
darane******@hotmail.com
15,000.00 19 ตุลาคม 2564 14:09
@
สันติ ปทุมรัตนไพศาล
31.00 19 ตุลาคม 2564 14:08
ari.n*****@gmail.com
500.00 19 ตุลาคม 2564 14:08
Pimchu******@gmail.com
100.00 19 ตุลาคม 2564 14:05

โน๊ตบุ๊ค (Notebook) เพื่อน้อง

46,031.00 บาท
ยอดเงินบริจาค(QR PAYMENT)
0.00 บาท
ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)
46,031.00 บาท
ยอดเงินรวมทั้งสิ้น
ผู้บริจาคเงินล่าสุด
อีเมล จำนวนเงิน วันที่
@
MISSNICHAMON PHANPRAHATS
100.00 17 สิงหาคม 2564 13:04
Nit***@ku.th
1,000.00 17 สิงหาคม 2564 13:02
nopparat.*********@gmail.com
1,000.00 17 สิงหาคม 2564 13:01
parkpo******@gmail.com
2,000.00 10 สิงหาคม 2564 12:21
napa****@windowslive.com
1,000.00 10 สิงหาคม 2564 12:19
tave****@hotmail.com
5,000.00 10 สิงหาคม 2564 12:18
Meld****@gmail.com
1,000.00 10 สิงหาคม 2564 12:18
ffo***@ku.ac.th
10.00 6 สิงหาคม 2564 14:04
bank****@gmail.com
3,000.00 6 สิงหาคม 2564 14:03
@
ศิร์รินทร์ กานต์สุธารักษ์
100.00 6 สิงหาคม 2564 14:01

ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

292,130.00 บาท
ยอดเงินบริจาค(QR PAYMENT)
0.00 บาท
ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)
292,130.00 บาท
ยอดเงินรวมทั้งสิ้น
ผู้บริจาคเงินล่าสุด
อีเมล จำนวนเงิน วันที่
ffo***@ku.ac.th
30,000.00 17 ธันวาคม 2563 15:35
@
รองลาภ สุขมาสรวง
20,000.00 13 พฤศจิกายน 2563 14:11
ffo***@ku.ac.th
50,000.00 13 พฤศจิกายน 2563 14:11
ffo***@ku.ac.th
20,000.00 13 พฤศจิกายน 2563 14:10
koranin*******@gmail.com
110.00 30 ตุลาคม 2563 13:28
Parkpo******@gmail.com
15,000.00 29 ตุลาคม 2563 15:40
@
พณเทพ ไกรนุกูล
500.00 28 ตุลาคม 2563 10:25
ffo***@ku.ac.th
1,000.00 28 ตุลาคม 2563 10:25
ffo***@ku.ac.th
15,000.00 28 ตุลาคม 2563 10:24
pra***@hotmail.com
45,000.00 28 ตุลาคม 2563 10:18